Een aantal weken geleden zijn we twee maal met Sander naar Reade geweest. Met hulp van oud-teamlid Vasilis hebben we een onderzoekje gedaan naar de optimale frequentie om de kniestrekkers te stimuleren. We hebben hierbij de splitter gebruikt die de elektrische pulsen over meerdere elektroden verdeeld. Hierdoor kan de stimulatie over een groter oppervlak worden kunnen verspreiden. Echter wordt de frequentie per elektrode hierdoor echter lager. Daarom waren we benieuwd naar de optimale frequentie wanneer de splitter gebruikt wordt.


De metingen werden gedaan in de Biodex, een apparaat dat het geleverde moment tijdens een isometrische (statische) kniestrekking in kaart kan brengen. Zowel het linker als het rechter been werden twee maal getest, één keer met 50 Hz stimulatie en één keer met 45 Hz stimulatie. De metingen zijn verdeeld over twee dagen, zodat de spieren genoeg tijd hadden om tot rust te komen. De frequenties (50 en 45 Hz) zijn gekozen op basis van een vorig ‘test’ onderzoekje in Reade dat we in de zomervakantie al uitgevoerd hebben. De kniestrekkers  werden gestimuleerd met de splitter, waarbij we twee kleine elektroden op de binnenzijde van het bovenbeen (vastus medialis) en twee kleine electroden op de buitenzijde van het bovenbeen (vastus lateralis). Gedurende acht minuten werd een statische contractie afgewisseld met rust. Hierbij werd telkens het moment gemeten dat de spieren leverden.
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 en 2), is het verschil in geleverde moment tussen 50 Hz en 45 Hz stimulatie te zien. Het verschil in het linkerbeen was hierbij groter dan in het rechterbeen. Hiernaast zie je dat het linkerbeen bij 50 Hz langduriger een hoger moment opleverde.
Na berekening van het gemiddelde, het piek moment en de mate van vermoeidheid, bleek dat op 50 Hz een groter moment geleverd kan worden. Dit zou tijdens het fietsen zorgen voor een hoger vermogen, meer snelheid en dus een snellere eindtijd! Een kanttekening hierbij is dat we tijdens de test slechts één spiergroep konden stimuleren. Tijdens het FES-fietsen willen we 4 spiergroepen stimuleren, echter zal hiervan slechts één aangesloten zal zijn op de splitter. Het is na deze test nog niet duidelijk wat het effect van 50 Hz stimulatie is op de andere spiergroepen die gestimuleerd worden.

Grafiek 1: Moment (in Newton meter) uitgezet tegen de tijd (in mili seconden) van het linkerbeen. Blauwe grafiek is meting van 50 Hz, rode grafiek meting van 45 Hz.
Grafiek 2: Moment (in Newton meter) uitgezet tegen de tijd (in mili seconden) van het rechterbeen. Blauwe grafiek is meting van 50 Hz, rode grafiek meting van 45 Hz.


Het afnemen van meer testen is helaas iets lastiger in deze tijd. We zijn daarom hard op zoek naar alternatieve test methoden om dit – op afstand – te kunnen meten.