Het project

PULSE Racing – We stimulate to cycle

PULSE Racing is opgericht om functionele elektrostimulatie (FES) voor mensen met een dwarslaesie verder door te ontwikkelen. Het hebben van een dwarslaesie zorgt voor verschillende lichamelijke problemen. Naast niet meer kunnen lopen en minder mobiliteit, hebben mensen met een dwarslaesie ook een verminderde conditie, een verstoorde bloedsomloop en grote kans op decubitus. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en het persoonlijk welzijn. FES heeft een bewezen positieve invloed op de lichamelijke toestand van mensen met een dwarslaesie. De actieve bewegingen die FES veroorzaakt hebben positieve effecten op de conditie, doorbloeding en psychologische gesteldheid. De wetenschappelijke onderbouwing van deze gunstige effecten hebben ons aangegrepen en aangewakkerd om deel te nemen aan de FES Bike Races, zoals tijdens de Cybathlon in 2020. Dit om FES bekender te maken binnen Nederland en meer mensen te motiveren om gebruik te gaan maken van FES.

—————————————————————————————————————————

Visie

PULSE Racing streeft ernaar om mobiliteit en vitaliteit terug te geven aan mensen met een dwarslaesie door een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen omtrent FES. Hierbij is het belangrijk dat we de toegankelijkheid van het trainen met FES in Nederland vergroten en het meer bekendheid geven.  Daarnaast willen wij een nieuw platform genereren als zijnde competitief fietsen voor mensen met een dwarslaesie. 

—————————————————————————————————————————

Missie

PULSE Racing heeft het doel om (inter)nationale FES-cycling wedstrijden te winnen, en FES toegankelijker te maken.

—————————————————————————————————————————

Structuur

In het studiejaar 2017-2018 is PULSE Racing opgezet door studenten bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zijn de uitdaging aan gegaan om samen met dwarsleten (atleten met een dwarslaesie) FES-cycling naar een ander niveau te brengen. Ieder jaar wordt er een nieuw team samengesteld om FES verder door te ontwikkelen. PULSE Racing is een multidisciplinair team waarbinnen mens en techniek samenkomen. Om deze reden wordt er gekeken naar een samenwerking tussen studenten bewegingswetenschappen en technische studenten.

—————————————————————————————————————————

Doelgroep

De doelgroep van PULSE Racing bestaat uit mensen met een complete dwarslaesie. Een dwarslaesie ontstaat door een beschadiging in het ruggenmerg, door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. In het ruggenmerg bevinden zich de zenuwen die zorgen voor de aansturing van de spieren, zodat het lichaam in beweging kan komen. Een beschadiging van deze zenuwen heeft tot gevolg dat een gedeelte van het lichaam niet meer aangestuurd kan worden.

De hoogte van de beschadiging bepaalt welk gedeelte van het lichaam verlamd raakt. Hierbij kunnen er problemen ontstaan op het gebied van rompstabiliteit en armfunctie. Deze functies zijn nodig voor  het bewaren van de houding op de fiets. Hierom richten wij ons op mensen met een complete dwarslaesie met enkel uitval van de onderste extremiteiten. Echter wordt er altijd gekeken naar innovaties om ook mensen met een hogere dwarslaesie te laten fietsen.